เข้าใจบรรยากาศการศึกษาชั้นนำโดยการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และฟินแลนด์

เป็นความจริงที่รู้จักกันดีในวันนี้ของทุกคนทั่วโลกว่านอกจากจะเป็นสถานที่ฮันนีมูนในฝันที่ดีที่สุดแล้วสวิตเซอร์แลนด์ยังถือเป็นสถานที่ที่มีผู้ต้องการศึกษามากที่สุดสำหรับการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ทุ่มเทและใฝ่ฝันจากทั่วโลกมีความหวังและความคาดหวังมากมายที่จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการศึกษาที่เป็นไปได้ในขณะที่คนหนึ่งสนใจที่จะเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและมุมมองระดับโลกที่ดินแดนแห่งนี้มอบให้นั้นไม่เพียง แต่สำหรับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ปกครองและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องด้วย ชีวิตที่เป็นกลางและเข้าใจการเมืองที่ชาวพื้นเมืองเป็นผู้นำได้ดึงดูดนักเรียนและบุคคลทั่วไปให้มาเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เสมอ นักเรียนได้แสดงความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอในการลงทะเบียนชื่อของพวกเขาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความหวังที่จะทำความฝันด้านวิชาการให้เป็นจริง École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ตั้งอยู่ที่โลซานน์เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์อันทรงเกียรติของสวิสสองแห่ง ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกลวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรสวนสุนันทารมโยธาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยี ฯลฯ ด้วยความโดดเด่น ผลงานวิจัย ETH Zurich เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2398 นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ 370

Continue reading