kommer att designa ett system som

elarbeten i enlighet med den brittiska standarden 

Test & certifiering

Elektriker ska se till att elinstallationer är säkra i bostaden eller kommersiella lokaler. Elprovning bör utföras av en behörig elektriker vid angivna perioder och är beroende av vilken typ av fastighet som testas. Elektriker kommer att kontrollera eventuella försämringar och även om eventuella nya arbeten, som krävs för att få installationen upp till gällande standard.

Elektriker bör testa och certifiera elarbeten i enlighet med den brittiska standarden BS7671. Som med alla brittiska standarder uppdateras BS7671:2001 alltid för att säkerställa elsäkerheten för din egendom. Elektriker kommer också att informera dig om alla andra brittiska standarder som är tillämpliga på din elinstallation. Arbete som utförs av elektriker bör endast utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Elektriker utbildas kontinuerligt i de senaste reglerna som påverkar både bostäder och kommersiella fastigheter. Olika utbildningscenter finns i hela Storbritannien för att stödja elektriker med nya regler för testning och certifiering och andra elektriska krav. Certifikat som tillhandahålls av elektriker kommer att komma från ett av de tilldelande organen som NICEIC, ECA, Elecsa, Napit eller Select beroende på elektrikerns val.

Omkablar och ledningar

Många husägare tar el för given. Med äldre fastigheter kan kablaget behöva bytas ut av en kompetent elektriker. Det är lätt att glömma med tiden att kablaget i en fastighet blir föråldrat och av säkerhetsskäl kommer att behöva bytas ut. Så elektriker gör omledningar främst av säkerhetsskäl eftersom gamla ledningar kan orsaka bränder och elektriska stötar. Här är några anledningar till varför du kan behöva en rewire:

Du har just nu strömbrytare i badrummet
Det finns uttag på sockeln
Gröna rester finns på ledningarna
Ledningarna är täckta av bomull
Gummikablarna är svarta
Hylsorna är av typen rundstift

Elektriker erbjuder massor av support med omkoppling för att säkerställa att du får rätt lösning. Elektriker tillhandahåller elrapporter för hemmet för att visa dig det

elektriker 

aktuella tillståndet för elektriciteten i din fastighet. Detta kommer att visa dig eventuella elektriska problem. Elektriker rekommenderar att denna kontroll utförs minst vart tionde år.

Elektriker utför en mängd olika arbeten i hemmet och i kommersiella lokaler för att säkerställa att elinstallationen fungerar effektivt och enligt rätt byggregler. Elektriker arbetar också enligt rätt brittiska standarder.

Test & certifiering

Elektriker ska se till att elinstallationer är säkra i bostaden eller kommersiella lokaler. Elprovning bör utföras av en behörig elektriker vid angivna perioder och är beroende av vilken typ av fastighet som testas. Elektriker kommer att kontrollera eventuella försämringar och även om eventuella nya arbeten, som krävs för att få installationen upp till gällande standard.

Elektriker bör testa och certifiera elarbeten i enlighet med den brittiska standarden BS7671. Som med alla brittiska standarder uppdateras BS7671:2001 alltid för att säkerställa elsäkerheten för din egendom. Elektriker kommer också att informera dig om alla andra brittiska standarder som är tillämpliga på din elinstallation. Arbete som utförs av elektriker bör endast utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Elektriker utbildas kontinuerligt i de senaste reglerna som påverkar både bostäder och kommersiella fastigheter. Olika utbildningscenter finns i hela Storbritannien för att stödja elektriker med nya regler för testning och certifiering och andra elektriska krav. Certifikat som tillhandahålls av elektriker kommer att komma från ett av de tilldelande organen som NICEIC, ECA, Elecsa, Napit eller Select beroende på elektrikerns val.

Omkablar och ledningar

Många husägare tar el för given. Med äldre fastigheter kan kablaget behöva bytas ut av en kompetent elektriker. Det är lätt att glömma med tiden att kablaget i en fastighet blir föråldrat och av säkerhetsskäl kommer att behöva bytas ut. Så elektriker gör omledningar främst av säkerhetsskäl eftersom gamla ledningar kan orsaka bränder och elektriska stötar. Här är några anledningar till varför du kan behöva en rewire:

  Du har just nu strömbrytare i badrummet
  Det finns uttag på sockeln
  Gröna rester finns på ledningarna
  Ledningarna är täckta av bomull
  Gummikablarna är svarta
  Hylsorna är av typen rundstift

Elektriker erbjuder massor av support med omkoppling för att säkerställa att du får rätt lösning. Elektriker tillhandahåller elrapporter för hemmet för att visa dig det aktuella tillståndet för elektriciteten i din fastighet. Detta kommer att visa dig eventuella elektriska problem. Elektriker rekommenderar att denna kontroll utförs minst vart tionde år.